دستورالعمل اعتبارسنجی و تعیین صلاحیت مراکز و موسسات آموزشی متقاضی برگزاری دوره‌های آموزشی

0

دستورالعمل اعتبارسنجی و تعیین صلاحیت مراکز و موسسات آموزشی متقاضی برگزاری دوره‌های آموزشی  حضوری ویژه کارمندان دولت

(بخشنامه شماره 1558505 مورخ 18/09/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور)

در راستای اجرای تبصره ماده (59) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (4) آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مذکور موضوع “تعیین صلاحیت و اعتبارسنجی مراکز و موسسات آموزشی” و به منظور بهره‌مندی دستگاههای اجرایی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موسسات آموزشی غیردولتی، به پیوست دستورالعمل اعتبارسنجی و تعیین صلاحیت مراکز و موسسات آموزشی متقاضی برگزاری دوره های آموزشی حضوری ویژه کارمندان دولت  برای اجراء ابلاغ می‌گردد.

دریافت دستورالعمل اعتبارسنجی و تعیین صلاحیت مراکز و موسسات آموزشی متقاضی برگزاری دوره‌های آموزشی  حضوری ویژه کارمندان دولت

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت