چهارمین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران

0

چهارمین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران

زمان 5 تا 7 دی ماه 1396

افتتاحیه: 3شنبه 5 دی ماه 1396 از ساعت 14 تا 16

مکان: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت