دلایل ناکامی کسب و کار های نوپا

0

دلایل ناکامی کسب و کار های نوپا

چرا 90 درصد کسب و کارهای تازه راه اندازی شده با شکست مواجه می شوند؟

به نقل از مجلۀ فرچون

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت