رتبه و امتیاز ده کشور اول در گزارش رقابت‌پذیری سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ در زیرشاخص‌های نیازهای اساسی، ارتقای بهره‌وری و نوآوری

0

رتبه و امتیاز ده کشور اول در گزارش رقابت‌پذیری سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ در زیرشاخص‌های نیازهای اساسی، ارتقای بهره‌وری و نوآوری

منبع: ایران درگزارش های بین المللی

نویسندگان:سعید اسلامی بیگدلی-ساراهداوند

photo_2018-04-04_11-10-45

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت