رهیافت تاریخی به اندیشه های فلسفی

0

رهیافت تاریخی به اندیشه های فلسفی

سخنران: دکتر سید محمدرضا حسینی بهشتی

زمان: شنبه 7بهمن 96

ساعت:13الی 16

مکان: بزرگراه کردستان-پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی سالن اندیشه

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت