ساختاردهی یک مقاله علمی-پژوهشی برای انتشار موفق آن

0

 ساختاردهی یک مقاله علمی-پژوهشی برای انتشار موفق آن

(مقاله خود را مانند مقالات پراستناد ساختاردهی کنید)

ترجمه: دکتر طبائیان و قاراخانی، 1395

جهت  دریافت نسخه الکترونیکی مقاله،کلیک کنید

photo_2018-03-31_13-48-01

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت