سخنرانی دیوید کامرون پیرامون عصربعدی حکومت

0

سخنرانی دیوید کامرون پیرامون عصربعدی حکومت

جهت دریافت فایل ویدیویی سخنرانی،کلیک کنید

۰۰b2ebff790661f5f2e79ef0c943a3e1

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت