سرفصل های گرایش جدید کارشناسی ارشد سیاستگذاری عمومی

0

سرفصل های گرایش جدید کارشناسی ارشد سیاستگذاری عمومی

دانشگاه تهران از سال تحصیلی 98_97 دانشجوی کارشناسی ارشد در این رشته پذیرش می نماید

 

جهت مشاهده سرفصل های گرایش جدید کارشناسی ارشد سیاستگذاری عمومی کلیک کنید

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت