سرمایه داری ومحیط زیست(مجموعه مقاله پل سویزی ودیگران)

0

سرمایه داری ومحیط زیست

(مجموعه مقاله پل سویزی ودیگران)

ترجمه : برزو نابت

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید

ojpzlisd

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت