سلسله سخنرانی های بررسی لایحه بودجه سال 1397

0

سلسله سخنرانی های بررسی لایحه بودجه سال 1397

زمان برگزاری جلسات از ساعت 14 تا 16

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت