سلسله نشست های علم اطلاعات ودانش شناسی-سیاستگذاری داده

0

سلسله نشست های علم اطلاعات ودانش شناسی

سیاستگذاری داده

زمان برگزاری : شنبه 19 آبان 97

ساعت : 16:30 الی 18:30

مکان : تهران -خیابان شریعتی- کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد

جهت ثبت نام،کلیک کنید

index

کامنت