بررسی چالش های نوآوری دیجیتال در استارت آپ های صنعت بیمه

0

بررسی چالش های نوآوری دیجیتال در استارت آپ های صنعت بیمه

سمینار نو آوری در کسب و کار دیجیتال

با حضور حامد ولی پوری و دکتر ایوب محمدیان

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت