سنجش کیفیت زندگی در جهان

0

سنجش کیفیت زندگی در جهان

نشریه فوربس

جهت دانلود این نشریه کلیک کنید 

نشریه آمریکایی فوربس در تازه‌ترین مطالعات خود درباره سنجش کیفیت زندگی شهرنشین‌ها، فهرست جدیدی از هوشمندترین شهرهای جهان را معرفی کرد. این فهرست برخلاف فهرست‌ سال‌های گذشته که صرفا بر یک جنبه شهرها (همچون محیط زیست یا تکنولوژی ) تمرکز داشت، بر اساس مولفه‌های مختلف از ویژگی شهرهای مورد تحقیق تهیه شده که تعیین‌کننده میزان ثبات و کیفیت زندگی در  181  شهر مورد بررسی در این رتبه‌بندی هستند.

در این رتبه بندی که حاصل مطالعات دانشگاه ناوارا در اسپانیا است، 77  زیرشاخه که 10  شاخص مربوط به کیفیت زندگی شهری را پوشش می‌دهند مورد بررسی قرار گرفته است. این 10 شاخص عبارتند از: سرمایه انسانی، یکپارچگی اجتماعی، اقتصاد شهری و خانوار ، مدیریت دولتی ، حاکمیت ، محیط‌زیست ، حمل و نقل ، برنامه‌ریزی شهری ، توسعه بین‌المللی، تکنولوژی. بر این اساس ، شهرهای هوشمند ، شهرهایی هستند که فرصت‌های بی‌شمار و امکانات زیادی را با همکاری بین بخش‌های دولتی و خصوصی برای کسب و کارها فراهم می‌کنند.

?‍? رتبه تهران در هریک از این شاخص‌ها به تفکیک به این شرح است: رتبه سرمایه انسانی 149، رتبه یکپارچگی اجتماعی 181، رتبه اقتصاد 154، رتبه مدیریت دولتی 63، رتبه حاکمیت 134، رتبه محیط زیست 155، رتبه حمل و نقل 139، رتبه برنامه‌ریزی شهری 162، رتبه توسعه بین‌المللی 154، رتبه تکنولوژی 178. بر این اساس، تهران از میان 181 شهر رتبه کلی 177 را به خود اختصاص داده است.

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت