سند تحویل و تحول شهرداری تهران

0

سند تحویل و تحول شهرداری تهران

با عینک خط مشی گذاری
اسنادی عجیب برای مشاهده نحوه بخشی از تصمیم گیری و دخل و خرج ها میبینیم

 

جهت دریافت فایل کلیک کنید

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت