سند چشم انداز مالزی در سال 2020 – طرحی برای آینده

0

سند چشم انداز مالزی در سال 2020 

طرحی برای آینده

تهیه شده توسط:مرکزتحقیقات استراتژیک

حهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید

photo_2018-03-07_20-47-34

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت