سومین فراخوان چالش های سیاستی با موضوع برنامه های سیاستی برای ارتقای سطح همکاری و تعامل با دانشگاهیان، کارآفرینان و متخصصان ایرانی غیرمقیم

0

سومین فراخوان چالش های سیاستی با موضوع برنامه های سیاستی برای ارتقای سطح همکاری و تعامل با دانشگاهیان، کارآفرینان و متخصصان ایرانی غیرمقیم

مهلت ارسال تحلیل ها : 10 آذرماه 97

سرمایه های انسانی جوان و تحصیل کرده بدون شک یکی از اصلی ترین دارایی های کشور محسوب می شوند و توسعه و بکارگیری اثربخش آنها در راستای توسعه کشور در سیاست های کلان کشور مورد توجه قرار دارد. در همین راستا، طی سال های اخیر و در راستای نیل به اهداف بلند مدت چشم‌انداز علمی کشور و بهره‌گیری از ذخایر علمی فارغ‌التحصیلان برجسته ایرانی برنامه ‫همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور به منظور انتقال دانش، تجربه و ایده‌های فناورانه به داخل توسط ‫مرکز تعامالت بین‌المللی علم و فناوری و با همکاری دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری، شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد و نوآوری منتخب کشور به عنوان «پایگاه تخصصی همکار» توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اجرا می‌گردد تا در قالب حمایت از انجام ‫پروژه‌های تحقیقاتی و فناورانه همچون پسادکتری، فرصت مطالعاتی، استاد مدعو و معین، راه‌اندازی کسب و کارهای فناورانه، ‫اشتغال در شرکت های دانش‌بنیان و برگزاری سخنرانی و کارگاه‌های تخصصی به ارتباط مؤثر متخصص و مراکز علمی و ‫فناوری برگزیده کشور یاری نماید. با این حال، بر کسی پوشیده نیست که هنوز امکان بهره برداری بهینه از ظرفیت شگرف دانشگاهیان، کارآفرینان و متخصصان ایرانی مقیم در خارج کشور وجود دارد و این نیازمند طراحی برنامه های سیاستی هوشمندانه و کارآمد است. بدین منظور در سومین چالش سیاستی از شما خواسته شده است که از طریق مطالعه و بررسی تجارب سایر کشورهای موفق در این زمینه، برنامه های سیاستی برای ارتقای سطح همکاری و تعامل با دانشگاهیان، کارآفرینان و متخصصان ایرانی غیرمقیم را پیشنهاد نمایید.

تحلیل های خود را حداکثر در 5 صفحه به آدرس زیر ارسال نمایید:

policychallenge@isti.ir

index87

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت