سیاست‌گذاری و انتخاب: اقتصادِ بخشِ عمومی از دریچه اقتصاد رفتاری

0

سیاست‌گذاری و انتخاب: اقتصادِ بخشِ عمومی از دریچه اقتصاد رفتاری

معرفی محتوایی کتاب «سیاستگذاری و انتخاب؛ اقتصادِبخش عمومی از دریچه اقتصاد رفتاری» نوشته کونگدون و همکاران، ترجمه مصطفی نصراصفهانی و انتشارات سازمان برنامه و بودجه.

یکی از تفاوتهای اقتصاد سنتی و اقتصاد رفتاری در حوزه سیاست‌گذاری به رسمیت شناختن این تضادها و درگیری‌های درونی افراد است.

درگیری‌هایی که بین خودِ کوتاه‌‌مدت و خودِ بلندمدت وجود دارد…

خودِ کوتاه‌مدت همان است که تعلل می‌کند، ترجیحاتش از طریق انتخاب در عمل آشکار می‌شود و غریزی است. امّا خودِ بلندمدت همان است که صبور است و ترجیحاتش از طریق آنچه افراد از قبل برنامه‌ریزی کرده‌اند و یا بعد از انتخاب و موقع ارزیابی انتخاب آرزو می‌کنند کاش انجام داده بودند آشکار می‌شود.

در قسمتی از کتاب می خوانیم:
« اقتصاد رفتاری شبیه یک فناوری جدید است که در حال حاضر در دسترس اقتصاددانان و سیاست‌گذاران قرار دارد. درست همان‌طور که یک فناوری پزشکی جدید مثل تکنیک‌های عکس‌برداری پیشرفته می‌تواند صحت تشخیص را بهبود بخشد، قضاوت‌های شخصی را تغییر دهد، و منجر به تجویز‌های جدید شود، اقتصاد رفتاری هم می‌تواند شیوه‌ای را که اقتصاد بخش عمومی در هر مرحله از فرآیند تحلیلی به مسائل سیاستگذاری می‌پردازد تغییر دهد. این مدل جدید رفتاری که با کمک حوزه روان‌شناسی معرفی شده است، می‌تواند بر درک ما از نحوه شکست و موفقیت بازارها تأثیر بگذارد. این مدل می‌تواند ضوابط و طبیعت بده-بستان‌هایی را که سیاست‌گذاران در تعیین سیاست با آن مواجه می‌شوند تغییر دهد. همچنین این سیستم جدید می‌تواند به یک سری ابزارهای جدید برای دستیابی به اهداف سیاستی و همچنین بهبود درک ما از نحوه عملکرد ابزارهای قدیمی منجر شود.»

◽️کتاب از دو بخش اصلی و دو پیوست تشکیل شده است. بخش اوّل شامل سه فصل و بخش دوم شامل 4فصل می‌شود.

در بخش اولِ کتاب(که شامل فصول اول تا سوم است)، از طریق تفسیر مشاهدات روانشناختی و ایجاد چارچوبی که با استفاده از آن این مشاهدات در در پاسخگویی به سوالات مربوط به اقتصاد بخش عمومی استفاده شود، زمینه برای تلفیق اقتصادِ رفتاری در اقتصادِ بخش عمومی فراهم می‌شود. تلفیق اقتصاد رفتاری در مالیه عمومی در این بخش در سطحی صرفا مفهومی انجام می‌شود.

در بخش دوم(که شامل فصول چهارم تا هفتم است)، با استفاده از رویکرد بسط داده شده در بخش اول، موضوعاتی معین در اقتصاد بخش عمومی به صورت کاربردی بررسی می شود. این بخش شامل فصول 4 تا 7 می‌شود.
فصل چهارم کتاب به بیمه‌ها می‌پردازد: فصل مذکور با تأکید بر بیمه اجتماعی، از جمله بیمه بازنشستگی، بیمه سلامت، و بیمه بیکاری، مسائل و سیاست‌های ناشی از عدم‌تقارن‌های اطلاعاتی را مورد بررسی قرار می‌دهد.
فصل پنجم، با تمرکز بر کاربرد رویکرد مذکور در ارتباط با پیامدهای خارجی محیطی و پیامدهای خارجی سلامت عمومی و آموزش و پرورش، به مباحث مربوط به پیامدهای خارجی و کالاهای عمومی می‌پردازد.
فصل ششم، بینش‌های رفتاری را در مسائل مرتبط با مسایل درآمدی و بازتوزیع به کار می گیرد.
فصل هفتم، ابعاد رفتاری اقتصادِ مالیات و درآمد را مورد بررسی قرار می‌دهد.

◽️در دو پیوست انتهایی کتاب، بعضی مدل‌های ریاضی مرتبط با مباحث ارایه شده‌اند.

برای تهیه کتاب میتوانید به کتابفروشی سازمان برنامه و بودجه مراجعه فرمایید.

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت