کارگاه سیاست گذاری رسانه های اجتماعی درایران

0

 کارگاه سیاست گذاری رسانه های اجتماعی درایران

 زمان: چهارشنبه 11 بهمن 96

ساعت: 14الی 16

مکان:  انتهای خیابان کارگر شمالی-خیابان بیستم

 

 

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت