شاخص‌های اندازه‌گیری فساد و ضدفساد

0

شاخص‌های اندازه‌گیری فساد و ضدفساد

استفان ای. ترانپل

سازمان شفافیت جهانی

تهیه شده در مرکزپژوهش های سلامت اداری و مبارزه با فساد

جهت دانلود این مقاله کلیک کنید 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت