شاخص کامیابی و رفاه کشورها در سال 2016 بر اساس متدولوژی موسسه لگاتوم

0

شاخص کامیابی و رفاه کشورها در سال 2016  

بررسی تطبیقی و تحلیل  بر اساس متدولوژی  موسسه لگاتوم

(مورد مطالعاتی ایران)

امین معینیان

 

شاخص کامیابی و رفاه که در این گزارش بر اساس متدولوژی موسسه لگاتوم اندازه گیری و تحلیل می شود، نگرشی منحصر به فرد در مورد شکل گیری و چگونگی کامیابی و رفاه در سراسر دنیا ارائه می دهد. این شاخص از آن جهت منحصر به فرد می باشد که تنها اندازه گیری جهانی است که هم بر اساس درآمد و هم بر اساس خوشبختی است.

به طور سنتی رفاه و کامیابی یک ملت تنها بر اساس شاخص های اقتصاد کلان مانند درآمد کشور که نماینده آن تولید ناخالص داخلی سرانه است. با این حال، بسیاری از مردم موافق هستند که رفاه بیشتر از صرفا انباشت ثروت مادی می باشد که شامل لذت از زندگی روزانه و چشم اندازی برای ساختن یم زندگی بهتر در آینده هم می شود.

در سال های اخیر حکومت ها، دانشگاه ها، سازمان های بین المللی و کسب و کارها به طور فزاینده ای توجه خود را به سمت شاخص هایی که خوشبختی را به عنوان مکمل تولید ناخالص داخلی اندازه گیری میکند، معطوف کرده اند. تلاش برای درک نحوه تکمیل کردن تولید ناخالص داخلی و به اصطلاح تولید ناخالص داخلی و فراتر از آن چالش تحریک کننده ای را ایجاد میکند. در واقع این شاخص نه تنها نیاز یک کشور به ترویج سطح بالایی از درآمد سرانه را به به رسیمت می شناسد، اما همچنین حامی بهبود در سلامت ذهنی (انفسی یا Subjective) شهروندان نیز هست.

تجزیه و تحلیل اقتصادسنجی ارائه شده 104 متغیر را شناسایی کرده است، که در 9 زیر شاخص کلی گسترش یافته است. از طریق این فرایند ما قدر به شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل خاصی که به رفاه یک کشور کمک میکند، هستیم. این 9 زیر دسته عبارتنداز  شاخص های مربوط به :

کیفیت اقتصاد، محیط کسب و کار، حکمرانی ،آموزش، سلامت، امنیت و ایمنی، آزادی های شخصی، سرمایه اجتماعی و محیط زیست.

در ادامه ضمن بررسی این 9 زیر ساخص به معرفی عناصر تشکیل دهنده هرکدام به صورت تفصیلی خواهیم پرداخت.

در مهمترین بخش این گزارش به صورت جامع تمامی شاخص ها در مورد کشور ایران را بررسی کرده و عوامل تاثیر گذار بر این نمرات را مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد.

 

دانلود گزارش کامل بررسی شاخص کامیابی و رفاه کشورها در سال 2016    بر اساس متدولوژی  موسسه لگاتوم

 

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت