نظریه های فرآیند خط مشی عمومی

0

نظریه های فرآیند خط مشی عمومی

شروع ارایه خلاصه کتاب

برای دریافت ترجمه مطلب کلیک کنید.

فصل اول ـ  نیاز به نظریه‌های بهتر

در فرآیند خط‌مشی‌گذاری عمومی، ابتدا مسائل (عمومی) مفهوم‌سازی و سپس برای حل به دولت عرض می‌شوند؛ نهادهای دولتی، بدیل‌های (حل مسائل) خط‌مشی را فرموله و گزینش می‌کنند؛ و بدیل‌های منتخب را اجرا، ارزشیابی و بازنگری می‌کنند.

بنا به دلایل متعدد (ذیلاً ببینید) فرایند خط‌مشی در چنبره مجموعه بی‌نهایت پیچیده ای از عناصر قرار دارد که در گذر زمان با هم تعامل می‌کنند:

  1. به طور طبیعی صدها بازیگر از گروه‌های ذی‌نفوذ، مؤسسه‌های دولتی، قانون‌گذاران در سطوح مختلف دولت، پژوهشگران، روزنامه‌نگاران و قضات وجود دارند که در یک یا چند جنبه فرایند خط مشی درگیرند.
  2. تعدادی از مطالعات مدعی‌اند که برای دستیابی به فهمی معقولانه از اثر شرایط اجتماعی ـ اقتصادی و انباشت دانش علمی در مورد یک مسئله، دوره‌های بیست و تا چهل سال ممکن است ضروری باشد.
  3. در هر قلمرو خط‌مشی معینی نظیر کنترل آلودگی هوا یا خط‌مشی بهداشت، به طور طبیعی چندین برنامه مختلف وجود دارند که چندین سطح دولت در هر مکان معینی در آنها درگیرند.

 

  1. منازعات خط‌مشی‌ای به ندرت شبیه بحث و جدل‌های علمی ـ دانشگاهی مؤدبانه است.

به طور خلاصه، فهم فرایند خط‌مشی مستلزم آگاهی از اهداف و برداشت‌های صدها بازیگر در سراسر کشور است که درگیر موضوعات بحث‌انگیز حقوقی و علمی بسیار فنی در طول یک دهه یا بیشترند ضمن آنکه بیشتر بازیگران به طور فعال در پی افزایش نفوذ خود بر رویدادها هستند.

با توجه به پیچیدگی حیرت‌آور فرآیند خط‌مشی، تحلیلگر باید به منظور ارتقاء احتمال فهم وضعیت، آن را ساده‌سازی کند. پژوهش‌ها و آثار مختلف در علم فلسفه و روان‌شناسی اجتماعی قرائن قانع‌کننده‌ای را نشان داده‌اند مبنی بر اینکه برداشت‌ها تقریباً همیشه از طریق مجموعه‌ای از پیش‌انگاره‌ها تعدیل می‌شوند. این پیش‌انگاره‌ها دو کار ویژه تعدیل‌گری کلیدی انجام می‌دهند. نخست آن که به مشاهده‌گر می‌گویند چه چیزی را جستجو کند؛ یعنی چه عواملی احتمالاً بسیار مهمند و چه عواملی را می‌توان با اطمینان نادیده گرفت. دوم آن که، طبقه‌هایی را تعریف می‌کنند که در پرتو آنها پدیده‌ها باید گروه‌بندی شوند.

 

 

نویسنده :پل ای.ساباتیه
برگردان :دکتر دانایی فرد

تلخیص :سیده هدی شمس

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت