شروع به کار کانال خط مشی گذاری ایرانی

0

‏کانال خط مشی گذاری ایرانی

 

??خط مشی گذاری ایرانی??

-کمک به ارتقای سطح خط مشی گذاری ملی؛
-محک زنی خط مشی ها
-مسئولیت پذیری و پاسخگو  ساختن خط مشی گذاران و کارگزاران عمومی

 

https://t.me/irpublicpolicy

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت