شفافیت:مبارزه با فساد

0

شفافیت:مبارزه با فساد

جهت دانلود این گزارش کلیک کنید 

حقوق همکاران رئیس جمهور ایالات متحده چقدر است؟

بررسی لیست حقوق ساکنان کاخ سفید نشان می دهد دامنه حقوق دریافتی آنان از کمترین عدد – حدود 40 هزار دلار به استثنای کسانی که مامور شده اند – تا حدود 180 هزار دلار در سال در نوسان است.
برای نمونه حقوق یک کارمند معمولی با عنوان STAFF ASSISTANT در حدود 42 هزار دلار در سال است. به بیان دیگر حقوق یک کارمند معمولی در کاخ سفید ماهانه در حدود 3500 دلار است.
همچنین حقوق یک صاحب منصب رسمی مانند دستیار رئیس جمهور در امنیت سرزمینی و مقابله با تروریسم (ASSISTANT TO THE PRESIDENT FOR HOMELAND SECURITY AND COUNTERTERRORISM) برابر با 180 هزار دلار در سال یعنی معادل 15 هزار دلار در ماه است.
با توجه به داده های فوق می توان گفت درآمد طبقه صاحب منصب در کاخ سفید حداکثر حدود 4 برابر گروه کارمندان عادی است که نسبت منطقی و قابل قبولی است.
نکته دیگر شفافیت بالای کاخ سفید در ارایه داده های مالی مربوط به پرسنل خود است. برخلاف انتظار، حتی میزان حقوق سمت های امنیتی و راهبردی همراه با ذکر دقیق اسامی در سایت کاخ سفید منتشر شده است. برای نمونه حقوق آقای جوزف کلاگ دستیار رئیس جمهور در شورای امنیت ملی – معادل دبیر شورای امنیت ملی در ایران – حدود 15 هزار دلار در ماه اعلام شده است. همچنین حقوق ماهانه آقای جرج بانکس مشاور اقتصادی ترامپ در حدود 12 هزار در ماه بیان شده است.
نکته قابل تامل میزان شفافیت مناسب دولت در ارایه داده های فوق است. انتظار می رود مدیران کشور ما نیز با الگوگیری مناسب و عدم ارایه توجیهاتی چون محدودیت های حفاظتی و … نسبت به ارایه شفاف اطلاعات اقتصادی من جمله شفافیت مالی دستگاه ها اقدام نمایند.

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت