شماره یازدهم “دیده بان”

0

شماره یازدهم “دیده بان”

شماره ی یازدهم فصلنامه علمی ترویجی انجمن های علمی دانشجویی
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

?پرونده ویژه ای درباره‌ی تبِ استارتاپی وطنی
? گزارشی جذاب درباره ی لیگ ستارگان بورس
? تحلیلی از عملکرد بانک ها در سالهای اخیر
? بررسی چالش درآمدهای شهرداری ها
? بررسی لزوم وحدت در نظام آموزش عالی کشور

برای دریافت مطلب کلیک کنید.

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت