شناسایی وظایف دستگاه های اجرایی در برنامه ششم توسعه

0

شناسایی وظایف دستگاه های اجرایی در برنامه ششم توسعه

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

جهت دانلود این مطلب کلیک کنید

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت