صندوق بین المللی پول چطور به کشورهای درگیر ویروس کرونا کمک مالی ارایه می نماید؟

0

سید حسن حسینی – مشاور تامین مالی بین المللی

یک بحران بهداشت جهانی ، مانند ویروس کرونا ، به ناچار می تواند تأثیر منفی اقتصادی بگذارد ، و این بخشی از وظیفه صندوق بین المللی پول برای کمک به کشورها از طریق مشاوره و وام های سیاسی است.

این موسسه همکاری نزدیکی با شرکای توسعه خود — بانک جهانی ، سازمان بهداشت جهانی و بانک توسعه آسیا — و سایر مقامات بهداشتی برای ارائه مشاوره به موقع در زمینه سیاست ، کمک فنی و پشتیبانی مالی دارد.

صندوق بین المللی پول از امکانات و ابزارهای زیر در مجموعه ابزار خود برای کمک به کشورها در پاسخ به تأثیرات اقتصادی کرونا ویروس برخوردار است.

  1. بودجه اضطراری تسهیلات اعتباری سریع (RCF) و ابزار سریع تأمین مالی (RFI): این دو ابزار کمک های اضطراری مالی را به کشورهای عضو ارائه می دهند بدون اینکه نیازی به داشتن یک برنامه تمام عیار داشته باشند. این وام ها – که می تواند 50 میلیارد دلار برای بازارهای کم درآمد و در حال ظهور باشد – می تواند خیلی سریع برای کمک به کشورهای عضو در اجرای سیاست هایی برای رسیدگی به شرایط اضطراری مانند تاج خروجی اهدا شود.وام های اضطراری به کشورهای کم درآمد که تحت RCF موجود هستند حدود 10 میلیارد دلار است و برای بازارهای در حال ظهور تحت RFIمی تواند حدود 40 میلیارد دلار باشد. در سال 2016 ، صندوق بین المللی پول پس از یکی از قویترین زمین لرزه های دهه ها ، وام اضطراری RFI را به اکوادور داد.
  2. افزایش برنامه های وام موجود: صندوق بین المللی پول می تواند برنامه های موجود را برای پشتیبانی از کشورها برای تأمین نیازهای جدید فوری ناشی از تاج ویرایش اصلاح کند. صندوق بین المللی پول اولین موسسه مالی بین المللی بود که به سرعت بودجه بیشتری را برای گینه ، لیبریا و سیرالئون در سال 2014 فراهم کرد تا با شیوع ابولا مبارزه کند. پاسخ صندوق بین المللی پول به این کشورها کمک کرد تا در بودجه خود برای هزینه های حساس بهداشتی ، جای خود را فراهم کنند و به عنوان کاتالیستی برای اهداکنندگان خدمت کنند ، که کمکهای آنها تا حدود زیادی در هزینه های بهداشتی انجام شد.
  3. کمک هزینه برای تسویه بدهی: Trust Containment and Relief Trust) CCRT) به صندوق بین المللی پول اجازه می دهد تا کمکهای بدهی برای فقیرترین و آسیب پذیرترین کشورها با تعهدات برجسته در قبال صندوق بین المللی پول برای کمک به رفع بلایای از جمله بلایای بهداشت عمومی فراهم کند. این مرکز برای حمایت از گینه ، لیبریا و سیرالئون در حین شیوع ابولا در سال 2014 مورد استفاده قرار گرفت. CCRT در حال حاضر با پرداخت بیش از 200 میلیون دلار در برابر نیازهای احتمالی بالغ بر 1 میلیارد دلار ، کمبود اعتبار دارد.
  4. بر اساس ترتیب مالی جدید: صندوق بین المللی پول همچنین می تواند از طریق ترتیبات جدید تأمین مالی تحت تأسیسات موجود مانند Stand-By Arrangements ، پشتیبانی را ارائه دهد ، اگرچه برخی از ابزارهای ذکر شده در بالا ترجیحاً ترجیح داده می شوند ، از جمله این که می توان سریعاً برای رفع نیاز فوری مالی پرداخت کرد.

صندوق بین المللی پول همچنان از طریق توسعه ظرفیت ، از کشورهای آسیب پذیر پشتیبانی می کند. با توجه به نیاز به تغییر مسیر سریع منابع عمومی ، صندوق بین المللی پول همچنان با کشورهای عضو آسیب دیده و شرکای توسعه همکاری نزدیکی خواهد داشت و در صورت نیاز برای بازتعریف مجدد فعالیت های توسعه ظرفیت کار می کند.

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت