طرح تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه

0

طرح تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه

 مجلس شورای اسلامی

جهت دانلود نسخه الکترونیک” طرح تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه”،کلیک کنید

جهت دانلود اظهار نظر کارشناسی “طرح تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه”،کلیک کنید

 

 

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت