طرح  جامع  منطقه_آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی

0

طرح  جامع  منطقه_آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی

?  این مقرره در جلسه مورخ 1396/01/09 هیئت وزیران تصویب و با شماره 1028مورخ 1396/01/09از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

جهت دانلود این مقرره ، کلیک کنید .

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت