طرح چشم انداز “سعودی 2030”

0

هیات دولت عربستان سعودی طرح چشم انداز “سعودی 2030” را تصویب کرد.

 

مهمترین بخش های این طرح چشم انداز به این شرح است:

– اجرای سیستم اعطای گرین کارت (کارت سبز – اقامت دائم) به شهروندان خارجی با هدف جذب سرمایه گذاران خارجی
– باز شدن درهای عربستان سعودی برای سرمایه گذاری های خارجی در زمینه های مختلف به ویژه گردشگری
– پایان تکیه بودجه بر درآمدهای نفتی تا سال 2020
– ایجاد بزرگترین صندوق سرمایه گذاری به ارزش 2.7 تریلیون دلار (  2.7 هزار میلیارد دلار)
– هدفمندی یارانه ها
– افزایش درآمدهای غیرنفتی با تکیه بر بخش هایی مانند معدن، مبادلات مالی – بانکی، بازرگانی، گردشگری، صنایع نظامی و …
– افزایش خصوصی سازی/ افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد عربستان سعودی
– خصوصی سازی بخش های دولتی به ارزش 400 میلیارد دلار 
– کاهش هزینه های بخش جاری دولتی
– کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت از 75 درصد فعلی به حداقل ممکن در سال 2020
– خصوصی سازی 5 درصد از سهام آرامکو (شرکت ملی نفت عربستان سعودی)
–  افزایش 100 میلیارد دلاری درآمدهای غیرنفتی 
– حرکت به سمت افزایش رقابتی شدن اقتصاد عربستان سعودی، شفافیت اطلاعات و دسترسی به اطلاعات آزاد
– افزایش 60 درصدی میانگین درآمد هر خانواده سعودی در سال 2030

– ایجاد 6 میلیون فرصت شغلی 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت