عدم احتساب گواهینامه‌های شرکت در همایش‌ها، سمینارها و گردهمایی‌های استانی، ملی و بین‌المللی

0

عدم احتساب گواهینامه‌های شرکت در همایش‌ها، سمینارها و گردهمایی‌های استانی، ملی و بین‌المللی در امتیازات تعیین شده در نظام آموزش کارمندان و سایر مقررات مربوط

 

سازمان اداری و استخدامی کشور

 

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری

 

از آن‌جایی که همایش‌ها، سمینارها و گردهمایی‌هایی که در سطح کشور برگزاری می‌گردد عموماً به منظور اشاعه یافته‌های پژوهشی و یا اشتراک‌گذاری تجربیات در زمینه‌های خاص است و نسبت آن با اهداف نظام آموزش کارکنان دولت قابل ارزیابی دقیق نیست، به منظور ارتقاء کیفیت و اثربخشی برنامه‌های آموزشی کارمندان دولت و انطباق هر چه بیشتر آنها با اهداف نظام آموزش، برنامه آموزشی‌های شغلی و سازمانی دستگاه‌های اجرایی و توجه خاص به بعد حرفه‌ای و کاربردی این دسته از آموزش‌ها، همان‌طور که در ماده (12) بخشنامه شماره 1834‏/200 مورخ 30‏/01‏/1390 (موضوع نظام آموزش کارمندان دستگاه‌های اجرایی) تصریح شده است، گواهینامه‌های صادره برای کارکنان از سوی برگزارکنندگان همایش‌ها، سمینارها و گردهمایی‌های استانی، ملی و بین‌المللی برای امتیازات تعیین شده در نظام آموزش کارمندان و سایر مقررات مربوط قابل احتساب نیست.

 

سید صدرالدین صدری نوش‌آبادی- سرپرست معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور

 

 

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت