عربستان بدون نفت؛ تحول در سرمایه گذاری و بهره وری

0

عربستان بدون نفت؛ تحول در سرمایه گذاری و بهره وری

مرکز پژوهش های مجلس

جهت دانلود این مطلب ، کلیک کنید 

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت