فایل ارائه شده در کارگاه «فرصتها، تهدیدها و چالش های سرمایه گذاری خارجی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات»

0

 فایل ارائه شده در کارگاه «فرصتها، تهدیدها و چالش های سرمایه گذاری خارجی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات»

سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی ، شهریور 96

جهت دانلود کلیک کنید 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت