فایل ارائه های کنفرانس مدیریت فناوری IRAMOT2016

0

فایل ارائه های کنفرانس مدیریت فناوری  IRAMOT2016

روز اول

 

سخنرانی آقای دکتر منوچهر منطقی (رییس کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری)

 

 

سخنرانی آقای دکتر علینقی مشایخی (عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف)

 

 

سخنرانی آقای پروفسور کیون لی (استاد برجسته اقتصاد در دانشگاه ملی سئول و مدیر و موسس مرکز Economic Catch-Upو سردبیر مجله بین‌المللی و معتبر Research Policy)

 

 

سخنرانی آقای دکتر مارسل بوگرز (استاد برجسته نوآوری و کارآفرینی در دانشگاه کپنهاگ دانمارک و متخصص برجسته بین‌المللی در حوزه نوآوری باز)

 

 

پانل گفتگوی سیاستی با موضوع پیوست فناوری

ارائه 1

 

ارائه 2

 

پانل گفتگوی سیاستی ایران و ایتالیا در حوزه مدیریت فناوری و نوآوری 1

ارائه 1

 

ارائه 2


ارائه 3

 

ارائه 4

 

پانل گفتگوی سیاستی ایران و ایتالیا در حوزه مدیریت فناوری و نوآوری2

ارائه 1

 

ارائه2

روز دوم

 

سخنرانی آقای دکتر پر استنیوس (رییس و مدیر ارشد فناوری در شرکت بین‌المللی مشاوره مدیریت ردال)

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت