فایل ارائه کارگاه آموزشی مقاله نویسی علمی

0

فایل ارائه کارگاه آموزشی مقاله نویسی علمی

?دکتر زهتاب ور (عضو هیات علمی دانشگاه تهران)
? کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، 29 آذر 1396

 

برای دریافت مقاله کلیک کنید.

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت