فایل های ارائه شده در کارگاه ارزش گذاری فناوری

0

دانلود فایل های ارائه شده در کارگاه ارزش گذاری فناوری

استاد: دکتر فدایی منش ، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، شهریور 96

جهت دانلود فایل کلیک کنید

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت