فراخوان جمع آوری کمک های هموطنان برای ساخت یا بازسازی مدارس زلزله زده غرب کشور

0

فراخوان جمع آوری کمک های هموطنان برای ساخت یا بازسازی مدارس زلزله زده غرب کشور

از هموطنان عزیز تقاضا می شود با واریز کردن وجوه خود به این شماره حساب ها در این امر خدا پسندانه مشارکت نمایند

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت