فراخوان مقاله برای نخستین همایش ملی مسائل اجتماعی زنان

0

فراخوان مقاله برای نخستین همایش ملی مسائل اجتماعی زنان

زمان: 10و11 اردیبهشت 97
مکان: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی                                                            

 

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت