“قانون اساسی و نظام سیاستگذاری عمومی در ایران” پادکست

0

“قانون اساسی و نظام سیاستگذاری عمومی در ایران”

قانون اساسی در ترازوی نقد و بررسی

نگاه توصیفی و انتقادی به تکثر و افراط نهادی در نظام سیاستگذاری عمومی مبتنی بر قانون اساسی

دکتر کیومرث اشتریان

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

فارغ التحصیل دکترای سیاست‌گذاری عمومی، دانشگاه لاوال، کانادا

 

این پادکست را می‌توانید از طریق صفحات دیده‌بان سیاستگذاری ایران (ایپونا) در پلتفرمهای زیر گوش دهید:

  1. اپل پادکست
  2. کست باکس
  3.  انکر
  4. گوگل پلی
  5. رادیو پابلیک
  6. بریکر
  7. اورکست
  • IPWNA- Institutional pluralism in the public policy
به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت