قانون ملی فضا ضرورت، چالشها و الزامات آن در کشور

0

قانون ملی فضا ضرورت، چالشها و الزامات آن در کشور

مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید

۵۸۷۱۶۲۸۷۲٫۶۶۶۶

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت