قانون منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس، و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری

0

قانون منع مداخله
وزرا، نمایندگان مجلس، و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری

برای دریافت مطلب کلیک کنید.

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت