کارگاه آموزشی رایگان “پویش صادرات”

0

کارگاه آموزشی رایگان “پویش صادرات”

زمان:هشتم بهمن ماه96
ساعت: 8:30 الی 18
مکان: تهران-محل دائمی نمایشگاه بین المللی-سالن کنفرانس خلیج فارس

صادرات را از کجا آغاز کنیم؟

جهت ثبت نام کلیک کنید 

سازمان توسعه تجارت ایران

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت