کتاب ارزیابی علم ،فناوری و نوآوری

0

کتاب ارزیابی علم ،فناوری و نوآوری

?دکتر علیدوستی، دکتر نامداریان، دکتر کلانتری

?پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

برای دریافت مطلب کلیک کنید.

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت