لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

0

لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

توجه کنید این لایحه است یعنی هنوز تصویب نشده است و قانون نشده است.

ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه

پیوست شماره ۲- درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی

پیوست شماره ۳- بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت

پیوست شماره ۴- اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب برنامه و فعالیت

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت