مبانی قانون گذاری و برنامه ریزی راهبردی در مدیریت بحران

0

مبانی قانون گذاری و برنامه ریزی راهبردی در مدیریت بحران

منبع:مرکزپژوهش های مجلس اسلامی

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید

photo_2018-03-15_12-24-08

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت