متن تطبیقی قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاحات لایحه اصلاح و دائمی شدن

0

 متن تطبیقی قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاحات لایحه اصلاح و دائمی شدن

جهت دریافت مطلب کلیک کنید

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت