مجموعه کارگاه های کاربردی مدیریت تکنولوژی

0

مجموعه کارگاه های کاربردی مدیریت تکنولوژی

آموزش نرم افزار SPSS Modeler , Endote

تدوین استراتژی تکنولوژی

طراحی مدل کسب و کار مبتنی بر پلتفرم های فناورانه

آموزش معادلات ساختاری با رویکرد پایان نامه و مقاله نویسی

تدوین نقشه راه تکنولوژی

حقوق مالکیت و تحقیق پتنت

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت