مدل‌های خط‌مشی گذاری و تحلیل خط‌مشی در بخش عمومی2-معرفی سه مدل خط مشی گذاری

0

مدل‌های خط‌مشی گذاری و تحلیل خط‌مشی در بخش عمومی

بخش دوم

معرفی سه مدل خط مشی گذاری

جهت دانلود این مطلب کلیک کنید 

 

 

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت