مدل‌های خط‌مشی گذاری و تحلیل خط‌مشی در بخش عمومی5-مدل نهادی و مدل فرایندی

0

مدل‌های خط‌مشی گذاری و تحلیل خط‌مشی در بخش عمومی

بخش پنجم

 مدل نهادی و مدل فرآیندی

جهت دانلود این مطلب ،کلیک کنید

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت