مدل‌های خط‌مشی گذاری و تحلیل خط‌مشی در بخش عمومی6-مدل گروهی و مدل انتخاب عمومی

0

مدل‌های خط‌مشی گذاری و تحلیل خط‌مشی در بخش عمومی

بخش ششم
9- مدل گروهی
10- مدل انتخاب عمومی

جهت دانلود این مطلب کلیک کنید

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت