مراسم افتتاحیه میز مطالعات اجتماعی علم، فناوری و نوآوری

0

مراسم افتتاحیه میز مطالعات اجتماعی علم، فناوری و نوآوری

با حضور استاد مصطفی ملکیان
دکتر محمد امین قانعی راد
دکتر شاپور اعتماد
3 شنبه 12 دی ساعت 15 الی 18

ورود برای عموم آزاد است.

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت